Šolski zvonec

ČASOVNI RAZPORED POUKA

Pouk je organiziran enoizmensko, v dopoldanskem času.

a) Pouk od 1. do 9. razreda

ŠOLSKA URA ČAS ODMOR ČAS
Predura 7.30–8.15    
1. ura 8.20–9.05 1. odmor 9.05–9.10
2. ura 9.10–9.55 2. odmor 9.55–10.15 (malica)
3. ura 10.15–11.00 3. odmor 11.00–11.05
4. ura 11.05–11.50 4. odmor 11.50–12.00 (sadje)
5. ura 12.00–12.45 5. odmor 12.45–12.50
6. ura 12.50–13.35 6. odmor 13.35–13.40
7. ura 13.40–14.25    

b) Oddelek posebnega programa vzgoje in izobraževanja

ŠOLSKA URA ČAS
Spremstvo in varstvo 6.40-8.00
1. ura 8.00-9.00
2. ura 9.00-10.00
3. ura 10.00-11.00
4. ura 11.00-12.00
5. ura 12.00-13.00
6. ura 13.00-14.00
Podaljšano bivanje 14.00-14.10

 Ura v oddelku vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. Malica in kosilo sta del učno-vzgojnega procesa.

Dostopnost