Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

V šolskem letu 2018/2019 izvajamo izbirni predmet iz področja RAČUNALNIŠTVA.

Dostopnost