Hišni red

 INTERNA PRAVILA OŠ MUTA

Na šoli smo sprejeli pravila, ki naj bodo kažipot tako učiteljem kot učencem ter tudi staršem.
Z njimi smo hoteli poenostaviti določena pravila, da bi se jih lažje držali, predvsem pa z njimi opozorili na tiste osnovne vrednote, ki so bistvene za razvoj mlade osebnosti.
Pravila smo sprejeli učitelji na učiteljskem zboru in učenci na sestanku šolske skupnosti. S tem smo jih vsi oblikovali, se z njimi strinjali in vem, da se jih bomo vsi poskušali tudi držati.
PRAVILA OŠ MUTA

1. Spoštujem sošolce, učitelje in druge sodelavce šole.
2. Zavzemam se za resnico in pravico, opozarjam pa na krivico.
3. Pogovor je najboljša rešitev problemov.
4. Učim se, ker želim v življenju uspeti.
5. Izpolnjujem vse šolske obveznosti.
6. Postati hočem dober človek, pošten delavec in najboljši strokovnjak.
7. Šolski prostor varujem in ga ne uničujem.
8. Od učitelja zahtevam toliko tolerance, kot sem je sposoben dati tudi sam.
9. Svoje stvari pazim, tuje pa puščam pri miru!
10. Spoštujem mnenje drugega, ki je drugačno od mojega.
11. Vem, kaj pomeni odpoved! Nikoli si ne bom prižgal cigarete, poskusil alkohola ali druge droge.
POSLEDICE NEUPOŠTEVANJA PRAVIL

1. Z učenci se najprej pogovori učitelj razrednik.
2. Učenec gre na pogovor k svetovalni delavki.
3. Razrednik seznani starše.
4. Učenec dobi vzgojni ukrep po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli.
5. Učenec lahko ostane po pouku in se uči: socialnih veščin, odgovornega vedenja, reševanja konfliktov, obvladovati jezo, nenasilne komunikacije.
6. Učencu se prepove udeležba na ekskurziji ali ogled predstave in namesto tega opravi družbeno koristno delo na šoli.

– Pravila šolskega reda

Protokol delovanja v času izrednih razmer

– Vzgojni načrt

Hišni red

Dostopnost