Zaposleni

ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica tujega jezika
TANJA ŠTEFL, specialna pedagoginja
TONČKA MERČNIK, varuhinja
TINE PAJK, učitelj računalništva
KATJA TANDLER, specialna pedagoginja (nadomešča VESNA AMBROŽ, učiteljica v posebnem programu)
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa
DORIS SRČIČ, učiteljica gospodinjstva

NINA ŠANTL, učiteljica družboslovja, OPB
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije
MAJA STIPANIČ, učiteljica v OPB-ju
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenščine, svetovalna delavka
NEJC BABIČ, učitelj naravoslovja

Dostopnost