Zaposleni

mag. ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica tujega jezika
KATJA TADLER, specialna pedagoginja
TONČKA MERČNIK, varuhinja
dr. TINE PAJK, učitelj računalništva
MARTINA AMBROŽ, učiteljica
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije
SAŠA HREN, učiteljica 
VESNA AMBROŽ, svetovalna delavka
TANJA ŠTEFL, specialna pedagoginja

Dostopnost