Zaposleni

mag. ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica tujega jezika
KATJA TADLER, specialna pedagoginja
TONČKA MERČNIK, varuhinja
dr. TINE PAJK, učitelj računalništva
MATEJA MAZGAN, učiteljica
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije
MAJA STIPANIČ, učiteljica v OPB-ju
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenščine
SAŠA HREN, učiteljica 
VESNA AMBROŽ, svetovalna delavka
TANJA ŠTEFL, specialna pedagoginja

Dostopnost