Zaposleni

ANITA KOROŠEC BOWEN, učiteljica tujega jezika
TANJA ŠTEFL, specialna pedagoginja
TONČKA MERČNIK, varuhinja
TINE PAJK, učitelj računalništva
KATJA TANDLER, specialna pedagoginja
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa
DORIS SRČIČ, učiteljica gospodinjstva

NINA ŠANTL, učiteljica družboslovja, OPB
JELKA FURMAN, učiteljica tehnike in tehnologije
MAJA STIPANIČ, učiteljica v OPB-ju
LUCIJA TOPLER, učiteljica slovenščine
NEJC BABIČ, učitelj naravoslovja
VESNA AMBROŽ, svetovalna delavka, učiteljica podaljšanega bivanja

Dostopnost