O nas

Osnovna šola Muta

Oddelki osnovne šole s prilagojenim programom

2366 Muta

TELEFON: 02 887 95 42 (OŠPP Muta)
02 887 95 20 (OŠ Muta)

E-pošta: group1.ossgmu@guest.arnes.si (OŠ Muta)
 prilagojeni-program.osmuta@guest.arnes.si (OŠPP Muta)

VODSTVO ŠOLE:

ravnateljica Anita AMBROŽ, prof.
Pedagoški vodja enote: dr. Tine PAJK

USTANOVITELJ ŠOLE

Ustanovitelj šole je Občina Muta. Občinski svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan po objavi v MUV, to je dne 17. 10. 1996.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šolski okoliš je fleksibilen (prilagodljiv) in odvisen od potreb otrok, ki obiskujejo naš zavod. V tem šolskem letu so v šolo vključeni učenci iz občin: Dravograd, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi in Vuzenica.
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE

Materialno in finančno poslovanje šole je povezano z Osnovno šolo, pedagoško delo je organizirano samostojno v povezavi z matično šolo z vsemi izobraževalnimi organizacijami v nekdanji Občini Radlje ob Dravi, zavodi za usposabljanje v Koroški regiji, hkrati pa je povezana v celosten sistem zavodov, ki izobražujejo in usposabljajo otroke s posebnimi potrebami v Sloveniji.

Dostopnost