Organizacija pouka

ŠOLSKO LETO JE RAZDELJENO NA DVE OCENJEVALNI OBDOBJI:

OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
 prvo  od 1. septembra 2020
do 29. januarja 2021
 27. januar
drugo od 1. februarja 2021
do 24. junija 2020
16. junija 

RAZREDNIŠTVA ODDELKOV ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

ODDELEK RAZREDNIK
       ODD1 Tine PAJK
Skupaj 1 oddelek

 RAZREDNIŠTVO V ODDELKIH  POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

ODDELEK     RAZREDNIK                    
                 PPVI Katja TANDLER
  Skupaj 1 oddelek

Dostopnost