Katalog informacij

Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

                                                  OSNOVNA ŠOLA MUTA
ŠOLSKA ULICA 6
Naziv zavoda:                   2366 MUTA
Telefon: 02 88 79 20 Fax: 02 88 79 533

Odgovorna oseba:          ANITA AMBROŽ, prof., ravnateljica
Telefon: 02 88 79 520

                                                    

 Katalog je dostopen na spletni strani šole: http://www.osmuta.si

Dostopnost