O projektih

1. “OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA”

2. Projekt “ZDRAVA ŠOLA

3. Projekt držav članic EU SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

4. Projekt BIO VRT

5. Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.

Dostopnost