V petek, pred jesenskimi počitnicami, smo na šoli izpeljali likovno delavnico, v kateri smo izdelovali strašljive buče. Buče smo
odtiskovali, izrezovali pa smo tudi prave buče. Namen delavnice je bil ustvarjanje, medsebojna pomoč in predvsem medsebojno druženje.

Učiteljica Katja Tandler

Dostopnost