O projektih

1. “OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA”

2. Projekt “ZDRAVA ŠOLA

3. Projekt držav članic EU SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

4. Športna projekta “KRPAN” in “ZLATI SONČEK”

5. Projekt FIT SLOVENIJA- FIT4KID

6. Projekt BIO VRT

7. Projekt FORMATIVNO SPREMLJANJE

8. Projekt TRAJNOSTNA MOBILNOST

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte, ki jih izvajajo z učenci v okviru rednega pouka ali znotraj interesnih dejavnosti.