Zaposleni

DAŠA GLASENČNIK, specialna pedagoginja
TANJA ŠTEFL, specialna pedagoginja
MARIJANA SENICA, specialna pedagoginja

TONČKA MERČNIK, varuhinja
TINE PAJK, učitelj računalništva in tehnike in tehnologije
KATJA TANDLER, specialna pedagoginja
STANKO ŠPEGELJ, učitelj športa
MIHA BREZOVNIK, učitelj

ZAPOSLENA NA JAVNIH DELIH: /