Organizacija pouka

ŠOLSKO LETO JE RAZDELJENO NA DVE OCENJEVALNI OBDOBJI:

OBDOBJE  TRAJANJE  KONFERENCE
 prvo  od 2. septembra 2019
do 31. januarja 2020
 29. januar
drugo od 1. februarja 2020
do 24. junija 2020
17. junija 

 

RAZREDNIŠTVA ODDELKOV ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM

ODDELEK RAZREDNIK
       ODD1 Tine PAJK
Skupaj 1 oddelek
 

 RAZREDNIŠTVO V ODDELKIH  POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

ODDELEK     RAZREDNIK                    
                 PPVI Katja TANDLER
  Skupaj 1 oddelek