Organi šole

PRIKAZ ORGANOV ŠOLE IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnateljica ga. Anita AMBROŽ, pomočnica ravnateljice je ga. Jelka Furman,  pedagoški vodja enote OŠPP je g. Tine Pajk.

Poleg ravnateljice je organ šole tudi svet šole, ki ga sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja: Toni KVASNIK, Damjan KOLČ, Nejc BABIČ,
– pet predstavnikov šole: Olga GOLOB, Helena BREZOVNIK, Danijela PLANINŠIČ, Olga ČERU,
– trije predstavniki staršev: Barbara SMOLAR, Andreja SENICA, Simon VASILJEVIČ.
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev vsakega posameznega oddelka.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

– učiteljski zbor šole
– oddelčni učiteljski zbor
   – razredna stopnja
   – predmetna stopnja
   – učiteljski zbor OŠPP
– razredniki
– strokovni aktivi